Psychologisch Onderzoek

Een Psychologisch Onderzoek kan antwoord geven op je vragen

Misschien loop je al wat langer met vragen rond over waarom je reageert zoals je doet, waarom je vaak in dezelfde soort situaties terecht komt, zoals bijvoorbeeld conflicten. Het kan dan fijn zijn om een aantal korte vragenlijsten af te nemen, zodat we wat sneller de vinger op de zere plek kunnen leggen.

Ik adviseer je om bij een burnout de optie van een psychologisch onderzoek serieus te overwegen, zodat jij concrete handvaten krijgt en ik, desgewenst, concrete zaken terug kan koppelen naar je werkgever of de bedrijfsarts. Ik vertaal de testuitslagen dan naar de werksituatie. Natuurlijk gebeurt terugkoppeling alleen wanneer jij daar toestemming voor geeft.

Ik neem standaard drie testen af: een lijst die kijkt naar je innerlijke persoonlijkheid, een lijst die kijkt naar hoe jij jezelf ziet en hoe je je naar de buitenwereld presenteert, en een lijst om te zien hoe je met problemen omgaat.

Desgewenst kan er ook een korte screeningslijst voor ADHD worden afgenomen.
Het afnemen van een klachtenlijst kan tenslotte nog helpen om je klachten in kaart te brengen, bijvoorbeeld bij somberheid.

Dit psychologisch onderzoek kost €195,00 (inclusief BTW). Daarvoor interpreteer ik de testen en schrijf er een verslag van. De terugkoppeling gebeurt in een sessie en wordt apart berekend. Ook ga ik eerst een intake met je aan, zodat ik de testuitslagen naast de informatie kan leggen die je in de intake naar voren hebt gebracht. Zo kan ik er een passend geheel van maken.

Ik stel geen diagnoses, ook niet aan de hand van het onderzoek. Wel kunnen er uit het onderzoek aanwijzingen worden gehaald voor bijvoorbeeld persoonlijkheidsproblematiek. Wil je daar een diagnose voor, dan verwijs ik je door naar een gespecialiseerde collega of instelling.

Geef het bij het contact formulier even aan als je specifiek een intake wilt plannen voor een psychologisch onderzoek.

Heb je al een afspraak gemaakt voor een psychologisch onderzoek? Download dan hier de testen.